Riigikogu

Riigikogu

Published on 23 Apr 2019


Download :

Description :

Riigikogu tähistas sajandat sünnipäeva piduliku istungiga, kus kõnega esinesid Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja president Kersti Kaljulaid. Riigikogu esimees Henn Põlluaas tõi esile, et just neil minutitel sada aastat tagasi oli Estonia kontserdisaali kogunenud 117 naist ja meest, kes võisid end õigusega pidada Eesti esimesteks rahvaesindajateks. „Neil julgetel meestel ja naistel polnud oma keeruliste ülesannete lahendamisel, erinevalt meist, võimalik tugineda välistele eeskujudele. Häid eeskujusid ei olnud lihtsalt võtta. Euroopa alles toibus laastavast maailmasõjast,“ märkis Põlluaas. Ta toonitas: „Nad olid oma otsustes julged ja iseseisvad. Nad ei mõelnud, mida arvatakse meist mujal. Nad mõtlesid sellele, millised peavad olema otsused, et need teeniksid Eesti riigi ja rahva huve. Tugineti omaenda rahvale, suurimale võimalikule toele.“ Põlluaas rõhutas oma kõnes rahvaalgatuse tähtsust. „Rahvaalgatust ja -hääletust käsitleti demokraatia instrumendina, mitte erakondade vahendina oma agenda teostamiseks. Nagu on see kõikides riikides, kus otsedemokraatia esindusdemokraatiat täiendab,“ ütles Põlluaas. Asutav Kogu tegutses 19 kuud ja 28 päeva, pidades viie istungjärgu vältel 170 koosolekut. Asutava Kogu tegevus oli laiahaardeline. „Peamiselt keskenduti aga kahele teemale: võtta vastu maaseadus ning teiseks luua põhiseadus, meie riikluse vundament, millele ehitada üles Eesti riik ja kindlustada meie rahva igipõline unistus - olla peremees omaenda maal,“ märkis Põlluaas. „Me oleme üle elanud hävitavad ajalootormid, me jäime kestma ja taastasime oma riigi. Meil on, mille üle olla uhke. Ma tahan väga, et ka meie, tänase Riigikogu liikmed, ei unustaks Eesti riigi loojate ja Asutava Kogu demokraatlikke ja üllaid põhimõtteid,“ rõhutas Riigikogu esimees. President Kersti Kaljulaid ütles, et parlament on paigaks, kuhu erinevad arvamused kokku tulevad. „Siin peab need omavahel läbi vaidlema ja üle rääkima. Parlament on koht, kus rahva esindajad leiavad kõige mõistlikuma ühisosa, sest kõigil meil on erinevad soovid ja arvamused ning meie ühisosa saabki välja tulla vaid arukate arutelude käigus,“ toonitas president. „Riigikogu on meie rahva esindus ja seega eeskujuks meie inimestele. Iga teie sõna ja arvamus on teravdatud tähelepanu all ning kujundab suhtumist mitte ainult teisse, vaid kogu meie riiki,“ ütles president. Ta lisas, et niisamuti on ka otsustega, mis siin saalis vastu võetakse. Saja-aastaseks saanud riigi esinduskogult nõuavad kodanikud suurt küpsust ja suuremat vastutust, otsuste sügavamat läbitöötamist. „Estonia saalis oli sada aastat tagasi väga palju entusiasmi ja arusaadavalt vähe parlamentaarset kogemust. Praegu on meil piisav kogemus ja ma tahan väga loota, et entusiasmist mitte kunagi puudust ei tule. Kindlama Eesti saame üksteist austades,“ rõhutas Kaljulaid. President kordas lõpetuseks siinsamas saalis aprilli alguses öeldut: meie põhiseaduse mõte elab, kui Eesti kodanike ja patriootidena demokraatlikke väärtusi kasutame ja laseme neid ka teistel kasutada. Tervitustega esinesid peaminister Jüri Ratas, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving, riigikontrolör Janar Holm ja õiguskantsler Ülle Madise, kes käsitlesid parlamendi ajaloo ja tegevuse erinevaid aspekte. 23. aprillil 1919 tuli Tallinnas kokku esimene iseseisvas Eestis rahva poolt valitud esindus – Asutav Kogu. Iseseisvusdeklaratsiooni, põhiseaduse ja maaseaduse vastu võtnud ning Eesti riigi jaoks üliolulisi küsimusi lahendanud esindus tegutses kui parlament. Asutava Kogu otsused lõid vundamendi Eesti riigile. Pidulikul istungil lõi meeleolu kammerkoor „Collegium Musicale“ dirigent Kristel Marandi juhatusel.


Comments :

Related Videos
59:22
Riigikogu
1.615 Aufrufe views
1:58:37
Riigikogu
4.364 Aufrufe views
5:54:22
Riigikogu
6.672 Aufrufe views
1:52
Riigikogu
135 Aufrufe views
3:38:41
Riigikogu
4.000 Aufrufe views
46:26
Riigikogu
8.621 Aufrufe views
59:28
Riigikogu
3.081 Aufrufe views
15:34
Riigikogu
1.016 Aufrufe views
2:01:31
Riigikogu
4.472 Aufrufe views
39:13
Riigikogu
2.093 Aufrufe views
1:59:25
Riigikogu
4.498 Aufrufe views
1:00:38
Riigikogu
1.589 Aufrufe views
1:59:48
Riigikogu
11.985 Aufrufe views
5:27
Riigikogu
1.248 Aufrufe views
1:37:19
Riigikogu
1.997 Aufrufe views
5:32
Riigikogu
692 Aufrufe views
51:16
3:31:35
Riigikogu
1.610 Aufrufe views
1:58:48
Riigikogu
1.247 Aufrufe views