46116 views

233 Likes   32 DislikesKinh Pháp Cú "Tích Truyện Pháp Cú" P2


Thuykhuong Tang

Thuykhuong Tang

Published on 27 Sep 2017


Download :

Description :

9) Câu hỏi của Trưởng lão A-nan._ 10) Đế Thích cúng dường Đại Ca-diếp._ 11) Godhica chứng Niết-bàn._ 12) Sirigutta và Garahadinna._ Phẩm V: Ngu 1) Nhà vua và người nghèo có vợ đẹp._ 2) Một tăng sinh khó dạy._ 3) Kẻ vận rủi trong nhà._ 4) Kẻ móc Túi._ 5) Trí ngu._ 6) Từ trụy lạc tới đức hạnh._ 7) Một người cùi bị thử thách phủ nhận niềm tin._ 8) Một nông dân bị kết tội oan._ 9) Sumana người làm vườn._ 10) Uppalavanna bị cưỡng bức._ 11) Đạo sĩ lõa thể Jambuka._ 12) Quỷ Rắn và quỷ Quạ._ 13) Quỷ búa tạ._ 14) Citta và Sudhamma._ 15) Sa_di bảy tuổi đước lòng mọi người. Phẩm VI: Hiền Trí 1) Một người được kho báu tinh thần._ 2) Những Tỳ-kheo ương ngạnh._ 3) Trưởng lão Xa-nặc._ 4) Trưởng lão đại Kappina._ 5) Sa-di Pandita._ 6) Vững vàng như đá tảng._ 7) Yên lặng sau cớn bão._ 8) Một lũ lang thang._ 9) Chồng và vợ._ 10) Ít người đến bờ kia._ 11) Từ bỏ đen tối. Phẩm VII: A La Hán 1) Đấng Như Lai không đau khổ._ 2) Thoát khỏi trói buộc._ 3) Một Tỳ-kheo trữ thức ăn._ 4) Tỳ-kheo và nữ thần._ 5) Đế Thích lễ kính một Tỳ-kheo._ 6) Tưởng mình bị khi dễ._ 7) Mất một mắt._ 8) Không tin vào ai khác._ 9) Trưởng lão Revata trong rừng keo._ 10) Một kỹ nữ cám dỗ một Tỳ-kheo Phẩm VIII: Ngàn 1) Tên đao phủ._ 2) Sự chuyển hóa của Bafhiya Daruciriya._ 3) Cô gái lấy tên cướp._ 4) Được và mất._ 5) Chú của Xá-lợi-phất._ 6) Cháu của Xá-lợi-phất._ 7) Bạn của Xá-lợi-phất._ 8) Chàng trai tăng tuổi thọ._ 9) Sa-di Samkicca._ 10) Tỳ-kheo và kẻ cướp._ 11) Lưỡi dao cạo._ 12) Patacara bị mất cả gia đình._ 13) Kisa Gotami tìn hạt cải trị bệnh cho đứa con đã chết._ 14) Góa phụ Bazhuputtika và những đứa con bất hiếu. Phẩm IX: Ác 1) Bà-la-môn tiểu nhất y._ 2) Một Tỳ-kheo bất mãn._ 3) Thiên nữ với Tỳ-kheo._ 4) Cấp Cô Độc và nữ Thần._ 5) Tỳ-kheo không giữ gìn tốt đồ dùng._ 6) Chưởng khố chân mèo._ 7) Thương gia đại phú._ 8) Người thợ săn bắn mê muội._ 9) Thợ săn bị bầy chó của mình nuốt sống._ 10) Thợ kim hoàn, Tỳ-kheo và con Ngỗng._ 11) Ba nhóm Ty-kheo._ 12) Suppabuddha lăng nhục Đạo Sư. Phẩm X: Hình Phạt 1) Lục quần Tỳ-kheo._ 2) Lục quần Tỳ-kheo._ 3) Một bầy trẻ._ 4) Tỳ-kheo và con ma._ 5) Tỳ-xá-khư và quyến thuộc giữ bát quan trai._ 6) Ngạ quỷ hình Trăn._ 7) Cái chết của Đại Mục-kiền-liên._ 8) Tỳ-kheo lắm của._ 9) Santati, quan đại thần của vua._ 10) Tỳ-kheo và bộ đồ rách._ 11) Sa-di Sukha. Phẩm XI: Già 1) Bạn của Tỳ-xá-khư say rượu._ 2) Đức Phật chữa trị một Ty-kheo lụy tình._ 3) Bà ni già._ 4) Nhóm Tỳ-kheo cả tin._ 5) Ni cô và bóng sắc._ 6) Hoàng hậu Millika và con chó._ 7) Một Tỳ-kheo thường nói không đúng chỗ._ 8) Kệ của Trưởng lão A-nan._ 9) Đại phú, con của chưởng khố. Phẩm XII: Tự Ngã 1) Hoàng tử Bồ-đề và con chim thần._ 2) Một Tỳ-kheo tham lam._ 3) Hãy hành động theo lời nói._ 4) Đừng ghét bỏ cha mẹ._ 5) Maha Kala bị giết._ 6) Đề-bà-đạt-đa tìm cách giết Phật._ 7) Đề-bà-đạt-đa gây chia rẽ Tăng đoàn._ 8) Vị Tỳ-kheo đố kỵ._ 9) Cô gái giang hồ cứu mạng cư sĩ._ 10) Tu tập chân chánh để tôn quý Thế Tôn. Phẩm XIII: Thế 1) Một thiếu nữ chế giễu thầy Tỳ-kheo trẻ._ 2) Đức Phật về thăm Ca-tỳ-la-vệ._ 3) Năm trăm Tỳ-kheo chứng quả._ 4) Hoàng tử Vô úy " Abhaya" mất hầu thiếp._ 5) Thầy Tỳ-kheo và cây chổi._ 6) Câu chuyện của Chỉ Man._ 7) Cô bé dệt vải._ 8) Ba mươi vị Tỳ-kheo._ 9) Chiến Già vu khống Phật._ 10) Phẩm vật không thể nào so sánh._ 11) Đức hành được trả giá. Phẩm XIV: Phật 1) Đấng toàn giác._ 2) Thần thông song hành


Comments :

Related Videos
1:12:03
2:00:27
1:42:18
2:34:06
1:21:59
1:27:36
2:32:12
1:36:04
2:43:06
1:45:20
1:43:50
1:24:04